usługi

1231.jpg

Zagospodarowanie terenu powinno być poprzedzone wykonaniem projektu, na bazie którego wykonuje się szczegółową wycenę.

Profesjonalny projekt można realizować w dowolnym czasie z ewentualnym podziałem na etapy.

Wszelkie inwestycje niosą za sobą koszty, dlatego warto powierzyć prace profesjonalnej i doświadczonej firmie.

USŁUGI PROJEKTOWE I REALIZACYJNE

Projektowanie:

 • nawierzchni podjazdów, parkingów, ścieżek itp.;
 • ogrodzeń;
 • terenów zieleni prywatnej, publicznej oraz instytucjonalnej;
 • odwodnienia i nawodnienia terenu.

Kompleksowe wykonawstwo:

 • zakładanie terenów zieleni, ogrodów (aranżacja ogrodów);
 • budowa nawierzchni parkingów, podjazdów, chodników, tarasów;
 • budowa murków, schodów;
 • budowa ogrodzeń, montaż bram automatycznych;
 • odwodnienie terenu;
 • kompleksowe wykonawstwo systemów nawadniania (nawadnianie ogrodów, automatyczne nawadnianie trawników).

Dokumentacje techniczne:

 • inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką zieleni;
 • waloryzacja zieleni;
 • rewaloryzacje;
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych z kosztorysem inwestorskim;
 • analizy kompozycyjno-krajobrazowe;
 • wykonujemy operaty wodnoprawne na budowę stawów powyżej 30m2 wraz z uzyskaniem pozwolenia;
 • uzyskiwanie pozwoleń na wycinkę drzew.