projektowanie

projek.jpg

Najlepszym momentem na rozpoczęcie prac nad projektem zieleni czy nawierzchni, jest etap projektowania samego budynku. To wtedy możemy tak usytuować dom na działce, by wydobyć walory otoczenia i sprawić by przyszły podział terenu na część wypoczynkową, gospodarczą, formalną miał sens.

Profesjonalny projekt ogrodu, nawierzchni czy systemu nawadniającego powinien być wykonany w określonej skali wraz ze szczegółowo opisaną legendą, dzięki temu jest czytelny dla każdego. Powinien zawierać opis techniczny, w którym zawarto wytyczne dotyczące jego realizacji, wypis materiałów i gatunków roślin.

Więcej przykładów:

projekt krok po kroku

‣ Wykonanie projektu ogrodu poprzedza wizja lokalna, ewentualne domiary, inwentaryzacja istniejącej zieleni do przeniesienia bądź zachowania. Projektant pracuje na mapie geodezyjnej, udostępnionej przez Inwestora. Taka mapka zazwyczaj jest wpięta w projekcie budynku.

‣ Projektant określa warunki środowiska naturalnego tj. glebę, położenie budynku, wodę, światło, otoczenie posesji. Sporządza listę potrzeb Inwestora względem przyszłego ogrodu i ocenia możliwości ich realizacji. Projektant dobiera styl zagospodarowania terenu oceniając architekturę budynku i konsultując jego kierunek z Inwestorem.

‣ Pierwsze szkice projektowe przedstawiają podział przestrzeni względem stref ogrodu: część rekreacyjna, gospodarcza, wizytowa w zależności od potrzeb przyszłych użytkowników i wielkości posesji. Poprzez linie koncepcyjne określa się styl ogrodu na geometryczny, nowoczesny czy łagodny, naturalny. Po akceptacji następuje szczegółowe opracowanie koncepcji ogrodu.

‣ Po podziale przestrzeni określa się kierunek komunikacji i osie widokowe, punkty oświetleniowe, następnie zaznacza się elementy takie jak: powierzchnie rabat roślinnych, trawniki, nawierzchnie, miejsce oczka wodnego, małej architektury, itp. Dzięki takiemu szczegółowemu podziałowi, można zróżnicować teren poprzez murki oporowe, nasypy, skalniaki. Na tym etapie następuje spotkanie z Inwestorem celem określenia szczegółów. Projektant przedstawia różne możliwości rozwiązań, dobór roślinności, materiałów na nawierzchnie i małej architektury posiłkując się katalogami, które ułatwiają Klientowi dokonanie wyboru.

‣ Kolejnym etapem jest szczegółowy dobór roślinności. Roślinność dobierana jest w taki sposób by ogród przez cały rok był atrakcyjny, poprzez zróżnicowane pory kwitnienia poszczególnych roślin, przebarwianie się liści jesienią oraz szkielet z roślin iglastych, które stanowią całoroczną podstawę. Architekt krajobrazu uwzględnia nie tylko przemijanie pór roku w ogrodzie, lecz przewiduje rozwój roślin na kilkadziesiąt lat. Każdy styl w ogrodzie ma swoje kolory kwiatów i liści, a także koloru igieł krzewów i drzew iglastych. Kolorystyka jest konsultowana wcześniej z Klientem. Wykonujemy wizualizacje.

‣ Istotna jest również technika w ogrodzie, która ułatwi w przyszłości jego pielęgnację. Warto pomyśleć o tym na etapie projektowania by uniknąć dodatkowych wydatków przebudowy istniejącego już ogrodu czy nawierzchni. System nawadniający powinien być dostosowany do potrzeb roślin i powierzchni trawnika i jego nasłonecznienia. W pierwszym roku po posadzeniu bardzo istotne jest regularne podlewanie. Poprowadzenie instalacji elektrycznej do punktów oświetleniowych czy altan gospodarczych, gdy nie ma jeszcze założonego trawnika i rabat roślinnych, jest dużo łatwiejsze i mniej inwazyjne.

‣ Gdy projekt jest już wykonany dokonuje się przedmiarów wszystkich składowych, dzięki temu można przygotować szczegółową wycenę. Inwestor nie jest narażony na niemiłe niespodzianki, ponieważ każdy element i pomiar jesteśmy w stanie określić i wycenić przed realizacją.

‣ Realizacja projektu może być dzielona na etapy lub wykonana w całości w zależności od decyzji Inwestora. Bardzo ważna jest prawidłowa kolejność prac, która umożliwia szybkie i bezkolizyjne ich wykonanie. Przede wszystkim niedoceniane są roboty ziemne, od których zależy efekt końcowy. Należy do nich prawidłowe wyprofilowanie terenu czy zabiegi wzbogacające glebę na rabatach.

Jeżeli istnieją już nawierzchnie i mała architektura, na wygląd ogrodu można wpłynąć umiejętnym tworzeniem rabat roślinnych. Tylko doświadczony projektant może zaaranżować i przekształcić przestrzeń poprzez tworzenie osi widokowych, aranżację terenu odpowiednią zielenią, małą architekturą, oświetleniem czy nawierzchnią.

Specjalizujemy się również w aranżacji i przebudowie starych założeń ogrodowych.